Det daltas med liberaler i onödan

Samma dag som jag föddes skrev mina föräldrar ett brev till vår hemkommuns kyrkoherde och begärde mitt utträde ur Svenska kyrkan. Det är idag snart 30 år sedan och fortfarande finns det människor som propagerar utträde till Svenska kyrkans passiva medlemsbas. Jag kom senare att växa upp med Ebba Gröns Häng Gud i högtalarna och […]

Läs hela artikeln… (21 kommentarer)

Problemet med att inte ”ta” hus

Såhär några dagar efter Ockupationsfestivalen i Lund är det intressant att följa den efterföljande debatten. För det finns nämligen inte någon debatt. Snarare ser vi ett gemensamt projekt som spänner från högerpartier via polisen till vänsterpartierna. Ett projekt som främst handlar om att hålla legaliteten utanför det politiska. Vad som anses vara tillåtet i ett […]

Läs hela artikeln… (35 kommentarer)

Vad var det vi sa? – Finanskapitalet, krisen och makten

Så sent som hösten 2008 kunde det hävdas att vi levde i den bästa av världar. I alla fall vad gällde ekonomin. Ett halvår senare tvärnitar tillväxten samtidigt som arbetslösheten exploderar och högerregeringar förstatligar banker. I nya numret av Socialistisk Debatt ges några av världens och Sveriges vassaste vänsterekonomer sin syn på krisen, maktförhållandena bakom […]

Läs hela artikeln… (3 kommentarer)

Inför Ockupationsfestivalen i Lund

Philip Tanimura, utredare på stadsbyggnadskontoret i Malmö, beskriver i sin nya utredningen om befolkningstätheten och trångboddheten i Malmö vad som för oss andra varit allmänt kännegods. Människor ”bor trångt för att man inte har råd att dela upp sig på fler lägenheter”. I rapporten fortsätter Tanimura att rada upp påståenden som inte borde överraska någon; […]

Läs hela artikeln… (12 kommentarer)

Shora Esmailian från Antirasistiskt forum

Med Sverigedemokraterna och den etablerade högerns intensifierade rasism så ser vi också att angreppen fått ett nytt mål. Muslimerna. Hur ser denna nya rasism ut, hur fungerar den och vad fyller den för syften? Författaren Shora Esmailian ger oss en grundlig genomgång av denna nya rasism som flyttat fokus från rasbegreppet till ”kulturen”. [audio:shora.mp3] Ladda […]

Läs hela artikeln… (1 kommentar)

Ali Esbati från Antirasistiskt forum

Vad händer i bakgrunden när svensk medias samlade uppmärksamhet riktas mot Sverigedemokraterna? Ali Esbati reder ut vad som händer med den etablerade högern när krav på Svensktest, skärpt flyktingpolitik och ”gemensamma värdegrunder” blir ett allt vanligare inslag i politiken. Med hjälp av historien förklarar han hur vi idag kan se tecken på en pågående fascistisering […]

Läs hela artikeln…

Petter Larsson från Antirasistiskt forum

Istället för att återupprepa Sverigedemokraternas framgångsaga återigen förklarar Petter Larsson bland annat varför han tror att Sverigedemokraterna inte kommer in i riksdagen nästa val. Petter Larsson, bosatt sedan tio år tillbaka i Malmö, arbetar som politisk redaktör för tidningen EfterArbetet och skriver kontinuerligt för Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad. Här hjälper Petter oss att gå igenom Sverigedemokraternas framtida politiska förutsättningar […]

Läs hela artikeln…

Johan Lindman från Antirasistiskt forum

Hur ser sverigedemokraternas förda politik ut. Idag är sverigedemokraterna det största partiet utanför riksdagen. Genom en utförlig genomgång av samtliga motioner, i alla beslutsfattande församlingar, som SD lagt sedan 1991 har Johan Lindman försökt reda ut hur Sverigedemokraternas verkliga politik ser ut. I framtiden kommer Johans arbete bland annat resultera i en sökbar databas, www.sverigedemokratin.se. […]

Läs hela artikeln…