Hotar globaliseringen välfärdsstaten – vad är arbetarrörelsens svar?

Sedan många år växer klyftorna i det svenska samhället. Är globaliseringen ett hot mot välfärdsstaten – eller är alliansregeringen ett större hot? Kanske är det arbetarrörelsen som saknar svar på den nya tidens frågor? 
Medverkande Irene Wennemo, Utredningschef, LO Morgan Johansson, riksdagsledamot (s) Ingemar Lindberg, tankesmedjan Agora 
När: 29 januari klockan 18.00-20.00 Var: ABF, Sveavägen 41 ABF, Agora 
Seminarier om jobbens och välfärdstatens framtid 
Globaliseringen rubbar maktförhållandena mellan arbete och kapital – en ny maktbalans måste byggas upp. Samverkansformer växer fram på tvärs över nationsgränserna. En serie på sju skrifter om jobbens och välfärdsstatens framtid har initierats av Svenska Transportarbetareförbundet. 

  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Print

Kommentera

Connect with Facebook