Lagerarbetarnas kamp fortsätter

Lagena Distribution AB, som är ett dotterbolag till Systembolaget och varslade 34 personer innan jul samt ytterligare 33 nyligen. Det senaste varslet har den lokala fackklubben i Handels valt att bestrida.

Företaget har förklarat orsaken till varslet att vara arbetsbrist. Detta till trots har man öppet medgivit att de varslade kommer att ersättas med inhyrd personal. Lagena införde en arbetsgrupp som skulle utreda ekonomin men varslade innan förhandlingar med facket hade påbörjats. Något som fått mycket kritik då det bryter mot praxis kring varsel och arbetsplatsförändringar.

Efter förra artikeln om Lagena-konflikten fick jag ett mail från Per Öhagen, VD på Lagena, där han ännu en gång går igenom orsakerna till varslet. Det går att läsa både hans mail och svaret i sin helhet här. Men sammanfattningsvis kan man konstatera att han inte har förstått att företagets påstådda ekonomiska bekymmer inte är något arbetarna ska behöva stå till svars för.

Klart är också att man dels redan har varslat för det påstådda tappet i ordrar innan jul. Men även att arbetarna på Lagena får lida för ett dåligt beslut av den gamla VDn, med en investering som visade sig vara pengar i sjön.

Om någon betvivlat att arbetsgivaren har större makt än de anställda – och att de inte kan styra sin situation – torde denna konflikt vara bevis nog.

Måndagen den 15 juni valde Lagena-arbetarna, efter att förhandlingarna inte kom längre, att gå ut i vild strejk för att försöka förhindra varslen. Konflikten på Lagena har väckt både medial och allmänt intresse. Många har stöttat Lagena-arbetarna genom stöduttalanden, ekonomiska bidrag och genom att själva komma till Jordbro under de öppna blockaderna.

Under strejkveckan var Lagena-arbetarna utanför sin arbetsplats och försökte stoppa strejkbrytarna. Man har pratat med den inhyrda personalen från bemanningsföretagen och förklarat situationen och försökt kontrollera lasten i de lastbilar som åkt in och ut från företaget. Dessa aktioner har alltså varit en del av en facklig stridsåtgärd. Att strejken är vild gör inte aktionerna mindre fackliga.

Efter att Lagena kallat in polis uppstod dock en mycket märklig situation. Förutom att polisen från ledningsnivå valde att kalla strejken för ”allmän sammankomst”, och därmed ingripa mot blockaden, har de också agerat medlare mellan parterna.

Me de poliser som var på plats såg inte sig själva som intervenerande i en arbetsplatskonflikt. En typ av intervention som deras egna fackförbund tidigare skrivit avståndstagande om, bland annat på grund av den bittra erfarenheten efter Ådalen 1931. Men oavsett intention är konsekvensen att polisen lagt sig i – och att deras intervention gynnat arbetsgivaren. Polisen valde heller inte att kontrollera uppgiften om att den inhyrda personalen bussades in på Lagena i övertäckta lastbilar. Något som både är olagligt och som visar på en väldigt maktlös situation för den inhyrda personalen.

När Arbetsdomstolen beslutade att strejken var olovlig hade arbetsgivaren Lagena fått hjälp inte bara av domen och påtryckning från Systembolaget. Redan på plats utanför Lagena fick de också hjälp av polis som hjälpte strejkbrytare att komma förbi strejkvakterna samt agerade beväpnade medlare åt Lagenas ledning.

Det är något oerhört allvarligt i denna situation. En facklig stridsåtgärd är det enda ett fack kan ta till för att ha något som helst förhandlingsläge i en arbetsplatskonflikt, oavsett om vi idag har avtal  till vårt skydd. Arbetsgivaren har redan den övergripande makten att avgöra vilka de vill anställa och sparka – men även arbetsgivarorganisationerna på sin sida. Genom att strejkbrytare får komma in och utföra de strejkandes arbete blir strejken till slut verkningslös.

Förhandlingarna återupptas på torsdag och det är viktigt att komma ihåg att konflikten ännu inte är över. Förhandlingsläget är som sagt inte lika starkt då de strejkande valt att avbryta strejken. Detta val gjordes dels på grund av arbetsdomstolens beslut men även efter noga strategiskt övervägande.

Ett övervägande som grundas på både ekonomiska faktorer – i form av utebliven lön – och psykiska. Det är enormt svårt att stå ut när arbetsgivaren vägrar lyssna, systematisk strejbryteri sätts in och polis ständigt ingriper till arbetsgivarens försvar.

Förutom de produktionsförseningar som strejken skapade är effekten av försöken att
balansera makten på arbetsplatsen inte att förringa. Den övergripande effekten Lagena-arbetarnas strejk kommer att få på arbetsplatser i Sverige är långtgående och förmodligen synliga först inom några år. Något de själva ser som en seger, de utgör ett exempel och en inspiration då de stod på sig istället för att tyst acceptera varslen.

Och nästa gång det blir strejk kommer en eventuell intervention från polisen att skapa samma demokratiska problem. Att som arbetsgivare ha polis på sin sida gör det svårt för oss att på försöka försvara våra fackliga rättigheter. Det kräver förstås fler fackliga strider för att diskussionen om bemanningsföretag ska uppstå på allvar högre upp inom LO. Men innan dessa strider blir vanliga är det dags att vi väcker diskussionen om polisens agerande redan nu.

  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Print

samira

1 kommentar till Lagerarbetarnas kamp fortsätter

  1. Erik A

    Frågan om polisens agerande lyfter vi redan ikväll:

    http://lagenasolidaritet.wordpress.com/2009/06/22/demonstration-stoppa-uppsagningarna-pa-lagena-ta-tillbaka-makten-pa-arbetsplatserna/

Kommentera

Connect with Facebook