När historien ankrar i svenska hamnar

I år är det hundra år sedan konflikten kring skeppet Amalthea utspelade sig i Malmös hamn. En konflikt som blev till en hävkraft som tvingade fram radikala omdaningar på vår arbetsmarknad. Idag står vi inför en ny konflikt i en svensk hamn som har alla förutsättningar att bli en ny hävkraft för den svenska arbetarrörelsen.

Det bombdåd, som för hundra år sedan, riktades mot de inhyrda arbetarna från den brittiska strejbrytarcentralen “Strikers Federation” blev startskottet både för en folklig opinion mot dödsstraff och en förändrad syn på användningen utav strejkbrytare på den svenska arbetsmarknaden.

Idag handlar konflikten också om cirka tjugo arbetare med en annan nationalitet än svensk. Men denna gång är kravet att låta dem stanna i Sverige och att de skall få vara delaktiga på den svenska arbetsmarknaden.

I snart 23 år har de tjugo arbetarna som är skrivna i Pakistan arbetat för rederiföretaget Ånedinlinjen. Det har varit år fyllda av kamp – för vita löner, kollektivavtalsenliga löner och framför allt kring arbetstiderna. Och i början av juni sades till slut samtliga pakistanska arbetare upp.

Uppsägningen handlar innerst om arbetsköparens kamp för att hålla nere de anställdas lönekostnader. Men på ytan förvandlas konfliktens terräng till nationella gränsdragningar och anställningsformers olika juridiska förpliktelser. De nya EU-lagarna som trädde i kraft i fjol säger nämligen att fartyg som anställer arbetare skrivna i länder utanför Europa inte längre skall berättigas rederistöd.

Arbetsköparens svar blir då att sparka alla anställda med utomeuropeisk nationalitet. Trots det faktum att de pakistanska arbetarna betalar skatt, arbetar och bor i Sverige så väljer deras fackförbund SEKO Sjöfart (som genom LO varit med om att driva igenom lagförändringen kring rederistödet) att inte hjälpa dem, då de inte längre beviljas förnyade uppehållstillstånd.

Men i en tid där nationella gränsdragningar i allt högre grad spelar ut sin roll kan vi inte heller låta dem användas emot oss i vår kamp för bättre villkor och skäliga löner. Därför har de uppsagda arbetarna valt att aktivera sig i Storstockholms transportsyndikat av SAC, som erbjudit sig att tillsammans med de uppsagda kämpa för att tvinga rederiet till förhandlingsbordet för att hitta en lösning för pakistanierna.

Bland annat har man varslat om nyanställningsblockad, blockad av gods- och persontransporter, flygbladsutdelning och affischering (med namn och bild på ansvariga chefer) samt åtgärder för att skada varumärken tillhörande Ånedinlinjen.

Även om vi som tur är inte kommer få se några bombdåd i svenska hamnområden denna gång, så får vi hålla tummarna för att denna konflikt smäller tillräckligt högt för att få den svenska arbetarrörelsen att inse att vi åter igen står inför stora omdaningar som ställer nya krav på vår fackliga kamp.

Läs mer:
www.birgerjarl.info

  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Print

jesper

1 kommentar till När historien ankrar i svenska hamnar

  1. Martin

    Bra att ni har tagit upp kampen mot Ånedin! I går var det leveransblockad mot fartyget Birger Jarl, ett 15-20 tal personer blockerade de två grindar där leveranserna skulle igenom. De lyckades hindra leveranserna i ungefär 2 timmar innan polisen beslutade att det var olagligt. Efter en lång diskussion avbröts blockaden. Personer frän Ånedin var ute på kajen för att håna fackligt arbete och de avskedade, en kostym från företaget stod också och fotade strejkvakterna och var väldigt närgången med kameran. Detta är en viktig strid, 18 personer riskerar arbetslöshet och att bli av med uppehållstillståndet. Det är också viktigt att markera att vi inte ser ändrade EU-regler som tillräcklig anledning att sparka 18 duktiga arbetare! Man ska väl för F.. inte kunna sparka personer hur som helst.. Hoppas ni skriver mer om den här konflikten!

Kommentera

Connect with Facebook