Om Tankesmedjan Konflikt

blandad1 Tankesmedjan Konflikt är en organisation med ambitioner att förändra det politiska landskapet i Sverige. Vi, liksom vänsterns många idétraditioner, bejakar konflikten som vårt samhälles främsta drivkraft, så till den milda grad att det får pryda vårt namn. Vi menar att en förståelse med motsättningar och konflikter som grund är den enda möjligheten för en progressiv politik.

Tankesmedjan föddes ur Konfliktportalen som syftade till att föra samman radikala vänsterbloggare under ett paraply. Vår ambition har nu vuxit och vi vill gå utanför den begränsade bloggosfären in i föredragskaféerna, forumen och dagstidningarna. Vi förstår att människors idéer formas och förändras i möten och dialog och vill återkoppla till en gammal och stolt folkbildningstradition.

Tankesmedjan håller vänsterradikalt anstrukna föredrag alltid med avstamp i intressekonflikter och maktfrågor. Tankesmedjan debatterar skriftligt i dagstidningar och magasin och den intresserade kan alltid hålla sig a jour med vår text- och idéproduktion via Dagens Konflikt, vår nättidning.

Våra fiender är alla tankar om objektivitet, funktionalism och determinism. Våra handlingar skapar vår framtid och vi gör det i motsatsförhållande till de som vill hålla oss nere. Det finns ingen harmonisk samhällsordning och det här är inte den bästa av världar – det är ett samhälle fyllt av konflikter.

Organisation
Det är smedjan som är det organisatoriska rum i vilket Dagens Konflikt, Konfliktportalen och övrig verksamhet existerar. Det är i smedjans formella sammanhang som riktlinjer dras upp, beslut fattas och personval som ordförande, chefredaktör för Dagens Konflikt och Konfliktportalen hanteras.

Stödtrupp eller medfinansiär
Är du intresserad av att stödja Tankesmedjan Konflikt i vårt opinionsbildande arbete? Då har vi tagit fram tre tillvägagångssätt för att hjälpa dig att bidra med resurser.

SMS-bidrag
Ett anonymt, snabbt och enkelt sätt att skänka pengar och möjliggöra vår fortsatta närvaro i debatten. Skicka ett SMS med innehållet ”Konflikt 10″, ”Konflikt 25″, ”Konflikt 50″ eller ”Konflikt 100″ till telefonnummer 72550 och motsvarande summa kommer dras från din nästa telefonräkning eller om du har kontantkort, direkt från kortet.

Tankesmedjan Konflikts Kamratförening
Stödmedlemskap i smedjan som kostar 100 kronor om året och ger en konfliktnål och inbjudningar till smedjans arrangemang. Kamratföreningen ger oss en stabil grund att stå på, både i egenskap av supporters och genom stödmedlemsavgiften.

Sätt in 100 kr på PG 49 14 56-0 (skriv namn i överföringsinformationen) och mejla namn, adress och mejladress till martin@dagenskonflikt.se.

Större bidragsgivare
För dig som kan och vill bidra med större resurser till smedjans arbete. Kontakta Martin på martin@dagenskonflikt.se eller ring på 073-641 4754 om du vill veta mer.