Vår Makt 018 (Uppsala)

Vår Makt 018 är en konferens som kommer att hållas i Uppsala den 10-11 maj. Syftet med helgen är att noggrannare utforska skolan som apparat, hitta kamputrymmen där motståndet är som mest laddat och utveckla de pågående kamperna. Genom att dela varandras konkreta erfarenheter i kampen och i vardagen utbyter vi kunskap och idéer om hur vi kan spinna vidare, utveckla och hitta nya strategier för hur vi kan ta oss an problemen i skolan, men även de nya utmaningarna som den nya regeringen undsätter. Vilka konfliktytor finns det att hitta? Vilken är och hur använder vi vår makt i skolapparaten? Genom att analysera, nyansera och problematisera bilden av skolan, vrida och vända på dess institutioner och funktioner, dissekera upp den, bryta ner den i dess beståndsdelar så skapar vi en större förståelse och en bredare uppfattning för dess struktur och uppbyggnad, och därigenom lättare utveckla strategier för hur vi ska agera i den.

Hemsida: www.varmakt018.se
Tid: 10-11 maj
Plats: Uppsala

  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Print

herman

1 kommentar till Vår Makt 018 (Uppsala)

  1. Gustav

    Det saknas ett e i hemsideadressen. I övrigt är det ett bra initiativ som jag definitivt ska försöka medverka på.

Kommentera

Connect with Facebook