Hotar globaliseringen välfärdsstaten – vad är arbetarrörelsens svar?

Sedan många år växer klyftorna i det svenska samhället. Är globaliseringen ett hot mot välfärdsstaten – eller är alliansregeringen ett större hot? Kanske är det arbetarrörelsen som saknar svar på den nya tidens frågor? 
Medverkande Irene Wennemo, Utredningschef, LO Morgan Johansson, riksdagsledamot (s) Ingemar Lindberg, tankesmedjan Agora 
När: 29 januari klockan 18.00-20.00 Var: ABF, Sveavägen 41 ABF, Agora 
Seminarier om jobbens och välfärdstatens framtid 
Globaliseringen rubbar maktförhållandena mellan arbete och kapital – en ny maktbalans måste byggas upp. Samverkansformer växer fram på tvärs över nationsgränserna. En serie på sju skrifter om jobbens och välfärdsstatens framtid har initierats av Svenska Transportarbetareförbundet. 

Kommentera artikeln…

Lapdogs of the Bourgeoisie

Utställning med bland andra Liam Gillick, San Keller, Marion von Osten och Chris Evans. Lapdogs of the Bourgeoisie är en utställning och ett forskningsprojekt som undersöker hur klass och socioekonomisk bakgrund påverkar samtidskonsten och alla som är involverade i den. Projektet började med en utställning på Gasworks i London, fortsatte till Istanbul och gör nu […]

Läs hela artikeln…

Systrar, kamrater! Arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer

Möt några av de mest exceptionella bland fackets och politikens kvinnliga pionjärer i arbetarrörelsens barndom, en del rätt så välkända, andra alls inte omskrivna. Men de förtjänar att bli ihågkomna, inte alltid för vad de faktiskt uppnådde, utan för vad de startade. Anne-Marie Lindgren och Marika Lindgren Åsbrink berättar utifrån sin nyutkomna bok Systrar, kamrater! […]

Läs hela artikeln…

Vi tar natten tillbaka!

Kvinnoseparatistisk demonstration….

Läs hela artikeln…

It’s the economy, stupid.

John F. Kennedy höll ett tal i Indianapolis 1959 där han påpekade att det kinesiska tecknet för kris innehåller två beståndsdelar, där den ena betyder fara och den andra stor möjlighet. Han anslöt sig därmed till en lång rad av amerikanska presidenter som orsakat mycket skada genom att tro alltför bokstavligt på newage-liknande självhjälpsböcker, men […]

Läs hela artikeln… (6 kommentarer)