Låt oss gå lite djupare

Ida Gabrielsson gav på Dagens Arena under gårdagen en inblick i vad Vänsterpartiets framtidskommission diskuterat sen starten efter valförlusten i september. Jag vill vara den första att applådera ansatsen om att partiet borde göra framför att prata politik. Rörande det kommunikativa översätter jag ambitionen att vara ”populärast på skolgården” till att vi ska sikta på hjärtat i stället för hjärnan, vilket är korrekt.

Men låt oss gå lite djupare.

Idén om det sociala partiet som en möjlighet för den svenska vänstern föddes vid släppet av Aron Etzlers bok Trondheimsmodellen, där arbetsmetoden hos Socialistiska Partiet i Nederländerna beskrevs utförligt. Här finns bland annat just de hjälpcenter som Gabrielsson vill se i Vänsterpartistisk regi.

Men idén om det sociala partiet är långt ifrån problemfri. Dels måste man fråga sig huruvida Vänsterpartiet mäktar med en sådan ansträngning och brott med dagens föreningsverksamhet, dels vilka grupper som är troliga att attraheras av ett sådant parti.

[…]

Läs hela artikeln på Dagens Arena

martin

Kommentera artikeln…

En ny berättelse eller en ny makt?

Tidskriften Brand har tagit initiativ till en internetbaserad diskussion kring brittiska Turbulence manifest ”Life in Limbo”. Här följer några tankar som väckts av texten. En grundläggande missuppfattning som Turbulence delar med stora delar av den samtida vänstern är att den senaste krisen ”avmystifierat” nyliberalismen som politiskt projekt; att när konsekvenserna även nådde medelklassen, skulle marknadsfundamentalismen […]

Läs hela artikeln… (5 kommentarer)

Om konsten att trolla bort makt

I frontlinjen för en aktuell Twitterdiskussion om feminism går några moderna män som lever i en värld så jämställd att begreppet ”feminist” har spelat ut sin roll. Dessa män är ingen organiserad rörelse, det ska sägas direkt, men inställningen bland många är uppenbar: ordet ”feminist” är könsseparatistiskt och exkluderande, till skillnad från exempelvis ”ekvivalist”, ett […]

Läs hela artikeln… (12 kommentarer)

God Jul i Stugan! (Om du har någon)

Dom kastar sten. Och ibland raketer, ungdomarna som kommer hit på natten. Flera gånger den senaste månaden har jag blivit misshandlad. Slagen med järnrör. ”Jävla luffare”, skriker dom åt mig. För ett par veckor sedan var jag inne på akuten efter att ett fyllo slagit ner mig med ett stort cykellås, säger han och visar […]

Läs hela artikeln…

Gentrifiering och Karlskronaplan

Denna text är tidigare publicerad i boken Staden är vår, utgiven av förbundet Allt åt alla, och handlar om nyliberaliseringen av boende och bostadspolitiken. Boende är underordnad en ekonomisk politik med fastighetsspekulation och avkastning. Idag handlar det inte om en social politik med mål om ett bra boende på de boendes villkor. Rätt till bostad […]

Läs hela artikeln… (1 kommentar)

Dagen då den brittiska parlamentsmajoriteten sattes i rubbning

Torsdagen den 9:e december, för nästan exakt en vecka sedan, var dagen då den brittiska studentrörelsen satte parlamentsmajoriteten i rubbning. Koalitionen mellan Liberaldemokraterna och det konservativa Torypartiet svajade rejält när en majoritet på betryggande 80 ledamöter plötsligt blev 21 samtidigt som tiotusentals demonstranter belägrade huvudstadens gator utanför parlamentet. Tidigt på förmiddagen samma dag basunerades Michael […]

Läs hela artikeln…

När vi generaliserar, och när vi inte gör det

Det finns nog få fikaraster i Sverige idag där vi inte pratat om bomben i Stockholm i lördags. Det finns nog få internetforum i Sverige där debatterna inte går heta. Det finns ingen dagstidning i Sverige som inte har texten Självmordsbombare i dagens löpsedel. För självmordsbombare säljer bra. Det ger bilden av en hotbild som […]

Läs hela artikeln… (14 kommentarer)

Hackerns makt

Det som i förra veckan beskrevs av etablerade media som ett hackerkrig är relevant för alla som intresserar sig för makt- och motståndsfrågor, särskilt den svenska vänstern borde hålla ögonen öppna. Historien om den här världen är en historia om makt, vem eller vilka som har den och vad man gör med den. Makt vilar […]

Läs hela artikeln… (5 kommentarer)