Shora Esmailian från Antirasistiskt forum

Med Sverigedemokraterna och den etablerade högerns intensifierade rasism så ser vi också att angreppen fått ett nytt mål. Muslimerna. Hur ser denna nya rasism ut, hur fungerar den och vad fyller den för syften? Författaren Shora Esmailian ger oss en grundlig genomgång av denna nya rasism som flyttat fokus från rasbegreppet till ”kulturen”. [audio:shora.mp3] Ladda [...]


Läs tillhörande artikel


Taggar:   abfantirasismrasismsdShora Esmailiansverigedemokraterna